Cookies Policy

What Are Cookies

This Website uses cookies, as the majority of Websites does. Cookies are tiny files that are saved on your computer or mobile in order to improve your experience.

For more information about cookies please see the Wikipedia article on HTTP Cookies.

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons, for example: data forms, site preferences, preferred language, your agreement (or not) to our use of cookies on this Website, Google Analitics etc.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. It may also result in disabling certain functionalities and features of this site. Therefore, it is not recommended that you disable cookies.

More Information

If you need more information, you can contact us through e-mail: connect@esysco.pl

Pliki Cookies

Czym są pliki cookies

Ta strona korzysta z plików cookies, tak jak większość witryn internetowych. Pliki cookies to małe pliki, które są zapisywane na Twoim komputerze lub telefonie komórkowym. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości na stronie.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w artykule Wikipedii dotyczącym plików Cookies HTTP.

Jak używamy plików Cookies

Używamy plików cookies z różnych powodów, na przykład: formularze danych, preferencje witryny, preferowany język, Twoja zgoda (lub nie) na używanie przez nas plików cookies w tej Witrynie, Google Analitics itp.

Wyłączanie Cookies

Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie, dostosowując ustawienia w swojej przeglądarce (zobacz w ustawieniach przeglądarki, jak to zrobić). Wyłączenie plików cookies wpłynie na funkcjonalność tej i wielu innych odwiedzanych witryn internetowych. Może to również spowodować wyłączenie niektórych funkcjonalności i funkcji tej strony. Dlatego nie zaleca się wyłączania plików cookies.

Więcej informacji

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz skontaktować się z nami przez e-mail: connect@esysco.pl