Certyfikaty cyfrowe mają kluczowe znaczenie dla budowania opartych na zaufaniu relacji z klientami i przedsiębiorcami

Bezpieczeństwo powinno być fundamentem w procesie budowania solidnej firmy. Chociaż często panuje błędne przekonanie, że zagrożone są tylko duże przedsiębiorstwa, przestępcy nie dyskryminują również małych firm – one także są celem ataków.

W treści materiału znajdziecie przydatne informacje na temat cyberbezpieczeństwa, PKI i wdrażanego przez ESYSCO rozwiązania C-View.

Na czym polega rozwiązanie PKI?

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) to zbiór zasad, sprzętu, oprogramowania i procedur potrzebnych do tworzenia, zarządzania, dystrybucji, używania, przechowywania i unieważniania certyfikatów cyfrowych oraz zarządzania szyfrowaniem z użyciem klucza publicznego.
Celem PKI jest ułatwienie bezpiecznego elektronicznego transferu informacji w zakresie różnych rodzajów działalności sieciowej, takich jak handel elektroniczny, bankowość internetowa czy bezpieczna poczta elektroniczna.

Jest on wymagany w wielu przypadkach, gdy proste hasła są niewystarczającą metodą uwierzytelnienia, a wymagany jest bardziej rygorystyczny dowód potwierdzenia tożsamości stron uczestniczących w komunikacji oraz przekazywaniu informacji.

Rozwiązanie C-View, co je wyróżnia?

C-View zapewnia scentralizowane zarządzanie certyfikatami i infrastrukturą klucza publicznego (PKI), co daje pełną widoczność lokalizacji i statusu certyfikatu. Rozwiązanie umożliwia organizacji przestrzeganie polityki bezpieczeństwa i dostosowanie się do odpowiednich regulacji w zakresie kryptografii. Zarządzanie cyklem życia certyfikatów obejmuje wydawanie, unieważnianie, odnawianie i monitorowanie ich wygaśnięcia. Integracja z istniejącym w firmie systemem DevOps jest możliwa dzięki wykorzystaniu tzw. C-View lifecycle REST API.

Dlaczego warto wdrożyć C-View w firmie?

W ciągu wielu lat doświadczeń zauważyliśmy, że organizacjom brakuje wiedzy na temat wewnętrznego PKI i tego, jak prawidłowo nim zarządzać. Wielu informatyków patrzy na PKI jak na czarną skrzynkę. Kiedy wprowadzaliśmy rozwiązanie C-View w Polsce i w Niemczech, chcieliśmy uprościć sposób, w jaki specjaliści mogą pracować z wewnętrznym PKI.

Czy pandemia zmieniła sposób, w jaki organizacje podchodzą do kwestii cyberbezpieczeństwa?

Od czasu pandemii wiele organizacji musiało poradzić sobie z przystosowaniem swoich pracowników do pracy zdalnej. W konsekwencji trzeba było sporo zainwestować w cyberbezpieczeństwo, zarówno jeśli chodzi o technologie do zdalnego sterowania, jak i narzędzia ochronne.
Wszystkie organizacje mające dostęp do Internetu powinny zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa mogą przechowywać istotne informacje na temat swoich klientów. Dlatego – bez wyjątków – nie ma innej możliwości jak tylko inwestowanie w rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Jakie są główne problemy związane z certyfikatami, które wygasły lub są nieważne?

Poniżej przedstawiliśmy kilka problemów wynikających z wygaśnięcia lub unieważnienia certyfikatów:

Kosztowne przestoje:
Problemy z zarządzaniem certyfikatami są nie tylko przyczyną przestojów, ale mogą również prowadzić do poważnych naruszeń – np. gdy certyfikaty są wykorzystywane do uwierzytelniania usług. Kiedy usługa staje się niedostępna z powodu awarii operacji związanej z certyfikatem, mamy do czynienia z awarią certyfikatu. Powszechnie obserwuje się je, gdy punkty końcowe TLS nie mogą się połączyć, ale mogą również przerwać aktualizację kodu, ponieważ nie można zweryfikować aktualizacji, uniemożliwić zalogowanie się, ponieważ uwierzytelnienie nie powiodło się itp.

Wpływ na reputację marki:
Certyfikaty cyfrowe są podstawą budowania opartych na zaufaniu relacji między firmą a klientami. Po wygaśnięciu certyfikatu SSL przeglądarka natychmiast oflaguje domenę i ostrzeże każdego odwiedzającego, który wejdzie na stronę. Drastycznie zmniejszy to ruch na stronie. Ponadto wygasłe certyfikaty SSL mogą prowadzić do przestojów w świadczeniu usług, co z kolei szkodzi reputacji marki, wpływa na zaufanie klientów, a w konsekwencji na strumień przychodów.

Ataki typu Man-In-The-Middle:
Po wygaśnięciu certyfikatu SSL atakujący mogą znaleźć się w środku przeglądarki użytkownika lub serwera WWW, podszywając się pod jedną z nich i próbując komunikować się ze sobą. Stwarza to niebezpieczną sytuację, w której serwer jest przekonany, że wymienia informacje z przeglądarką użytkownika i na odwrót. Jednak osoba atakująca znajduje się w samym środku i może przeglądać i pobierać poufne dane w złych celach. Takie dane często obejmują m.in. hasła, poufne pliki, informacje o płatnościach i dane osobowe.

Niezabezpieczone strony internetowe:
Certyfikaty SSL zapewniają bezpieczne połączenia między serwerem a innymi podmiotami internetowymi i potwierdzają, że użytkownik komunikuje się ze sprawdzonym serwerem internetowym. Po wygaśnięciu certyfikatu strona nie jest już bezpieczna i w konsekwencji narażona na ataki cyberprzestępców.

Jakie środki bezpieczeństwa powinien stosować każdy użytkownik Internetu?

Każdy użytkownik Internetu powinien unikać stosowania krótkich i prostych haseł. Warto natomiast zastosować uwierzytelnianie wieloskładnikowe tzw. Multi-Factor Authentication. Powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo swoich danych tak, by nie dostały się w niepowołane ręce. W ten sposób zmniejszymy ryzyko, że ktoś ukradnie naszą tożsamość.