Kwalifikowane masowe pieczętowanie dokumentów

Rozwiązanie lokalne lub jako usługa w chmurze

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest uznanym w całej Unii Europejskiej narzędziem służącym do podpisywania dokumentów przez osoby prawne: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i instytucje publiczne. Jest to usługa zaufania, która gwarantuje integralność oraz autentyczność pochodzenia danych, z którymi jest powiązana.

Zamów bezpłatne DEMO

  Finanse i ubezpieczenia

  • Najwyższy poziom potwierdzenia tożsamości użytkownika pieczęci elektronicznej

  • Gwarancja integralności dokumentów

  • Wsparcie procesu digitalizacji dokumentów: skanowanie i archiwizacja

  • Trwały nośnik

  • PSD2 wymaga użycia QSeal w celu identyfikacji usługi i zagwarantowania integralności danych

  Biznes

  • Zautomatyzowane procesy w systemach DMS lub ERP usprawniają wiele czynności biznesowych w działach księgowości, sprzedaży, obsługi klienta i HR

  • Zautomatyzowana i prawnie wiążąca komunikacja elektroniczna B2B i B2C

  • Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przy obsłudze dokumentów

  • Zarządzanie e-fakturami

  Administracja publiczna

  • Usprawnienie obiegu dokumentacji

  • Dokumenty elektroniczne mają pełną moc prawną

  • Podpisywanie i opatrywanie znacznikami czasu deklaracji podatkowych

  • Elektroniczne potwierdzenie otrzymania podań i dokumentów

  • Usługi notarialne

  Służba zdrowia

  • Usprawnienie procesów

  • Wiarygodność i integralność dokumentacji medycznej

  • Bezpieczna wymiana dokumentów z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi

  • Długoterminowe zabezpieczenie przechowywanych dokumentów

  • Mniejsze obciążenie administracyjne dzięki eliminacji czynności biurowych, w których wykorzystywany jest papier

  Kluczowe korzyści biznesowe

  Usprawnienie procesów dzięki automatyzacji

  Zredukowanie czasu i kosztów procedowania dokumentów

  Wiarygodność transakcji i potwierdzenie integralności dokumentów

  Profesjonalny wizerunek firmy korzystającej z innowacyjnych rozwiązań

  Sprawna, szybka i elastyczna organizacja

  Najwyższy stopień bezpieczeństwa w komunikacji B2B i B2C

  Zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej

  • Dokumentacja masowa np. powiadomienia, wyciągi bankowe, polisy itp.

  • Powiadomienia urzędowe, poświadczenia, certyfikaty, świadectwa

  • Dokumentacja szpitalna pacjentów i dokumenty wypisu

  • Dokumenty prawne (np. akty prawne)

  • Uwierzytelnianie przy uzyskiwaniu dostępu do serwisów finansowych zgodnie z nową europejską dyrektywą w sprawie usług płatniczych PSD2

  • Oficjalne dokumenty firmowe (sprawozdania finansowe, zarządzenia, statuty)

  • Umowy i oferty handlowe

  • Faktury elektroniczne, rachunki, potwierdzenia zamówień i dostawy towaru

  • Korespondencja elektroniczna (inteligentne skanowanie z potwierdzeniem integralności dokumentów)

  Rozwiązanie

  Pieczęć elektroniczna może być zintegrowana z dowolnym systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi (DMS), ERP lub przez dowolną aplikację z wykorzystaniem współdzielonego zasobu dyskowego. Możliwa jest także integracja z wykorzystaniem usług poprzez API.

  Wspierane standardy

  PKCS#7, PDF & PDF/A, XAdES, EDI, LTA, ERS, znacznik czasu

  Długoterminowa Archiwizacja dokumentów

  • Ważność i integralność podpisanych dokumentów

  • Obsługa popularnych standardów, takich jak LTANS/ERS

  • Ponowne podpisywanie i znakowanie czasem

  • Zapewnienie bezpieczeństwa algorytmów

  • Pełny audyt i dziennik dostępu

  QSeal na SmartCard i QSCD

  Pieczętowanie pojedynczych lub wielu dokumentów za pomocą oprogramowania lokalnego, zarówno desktopowego, jak i serwerowego. Wykorzystuje ono pojedynczą kartę kryptograficzną z czytnikiem.
  Masowe pieczętowanie dokumentów w transakcjach B2B i B2C: do pieczętowania wielu dokumentów (pieczętowania masowego) może zostać zastosowane oprogramowanie serwerowe. Oprogramowanie to jako QSCD wykorzystuje sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM).

  Pieczęć lokalna QSeal z QSCD

  • Pieczęć kwalifikowana na karcie kryptograficznej SmartCard lub na QSCD o wysokiej wydajności

  • Pieczęć jest przechowywana przez podmiot prawny będący jej właścicielem w odpowiednio zabezpieczonej serwerowni.

  Pieczęć zdalna QSeal z QSCD

  • Pieczęć kwalifikowana dostarczana jako usługa w chmurze publicznej lub korporacyjnej

  • Pieczęć kwalifikowana pozostaje pod wyłączną kontrolą podpisującego dokument.

  Kluczowe cechy kwalifikowanej pieczęci elektronicznej

  Obsługa wspólnych standardów, algorytmów i protokołów

  Dokumentowanie osiągnięć

  Elastyczna integracja

  Masowe pieczętowanie milionów dokumentów na godzinę

  Zwiększenie wydajności

  Masowe pieczętowanie setek dokumentów w jednym kroku

  Rozwiązanie pod klucz dla elektronicznego pieczętowania dokumentów

  Wspólne rozwiązanie PrimeKey i ESYSCO umożliwia cyfrowe pieczętowanie nawet 11 milionów dokumentów na godzinę z najwyższym poziomem integralności, niezaprzeczalności i pewności w komunikacji B2B i B2C – wszystko zgodnie z eIDAS i na urządzeniu lokalnym. Pobierz nasz Solution Brief, aby dowiedzieć się więcej.

  Dlaczego pieczęć elektroniczna QSeal jest zgodna z eIDAS?

  • Pieczęć elektroniczna QSeal gwarantuje autentyczność i integralność dokumentów w relacjach B2C i B2B.

  • Pieczęć elektroniczna jest przypisana do określonego podmiotu prawnego, stanowi cyfrowe potwierdzenie zaciągniętego zobowiązania. Działa jak cyfrowa wersja zwykłej fizycznej pieczęci firmowej.

  • Dzięki zakończonej certyfikacji kwalifikowanych urządzeń do składania podpisów elektronicznych (QSCD – Qualified Signature Creation Device) QSeal do pieczętowania masowego może być przechowywana albo przez właściciela lub przez dostawcę usług zaufania.

  Prawo UE a pieczęć elektroniczna

  Rozporządzenie (1999/93/WE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych (eIDAS) ujednoliciło standardy bezpieczeństwa elektronicznych interakcji między obywatelami, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi na terenie całej Unii Europejskiej.

  Dzięki rozporządzeniu eIDAS dokumenty akceptowane elektronicznie traktowane są na równi z dokumentami podpisanymi odręcznie.

  ENISA

  W listopadzie 2018 r. ENISA, Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa, opublikowała oceny standardów związanych z zaleceniami eIDAS w celu wsparcia technicznego wdrożenia rozporządzenia eIDAS.
  Punkt §4.3.2 wyraźnie stwierdza się, że „profil ochrony można doskonale zastosować do urządzeń, które nie są zarządzane przez TSP. Urządzenie certyfikowane zgodnie z profilem ochronnym może być stosowane przez użytkowników, którzy chcą zdalnie przechowywać swoje klucze do podpisywania, tak jak miałoby to miejsce np. dla osoby prawnej wdrażającej QSCD w celu wydawania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.”

  CEN/TS

  W marcu 2019 opublikowano CEN TS 419 221-6 określające „Warunki stosowania EN 419221-5 jako kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego lub pieczęci”.

  Niniejsza specyfikacja techniczna zapewnia wyraźną podstawę do akceptacji certyfikowanych urządzeń zgodnie z normą EN 419221-5 do użytku jako kwalifikowane urządzenie do składania podpisów lub kwalifikowane urządzenie do składania pieczęci elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem 910/2014, nawet jeśli nie są obsługiwane przez kwalifikowanego TSP. Innymi słowy, prawny właściciel kwalifikowanej pieczęci może lokalnie korzystać z QSCD aby pieczętować swoje dokumenty wydajnie i na miejscu.

  Aspekty prawne i certyfikacja eIDAS

  eIDAS wymaga kwalifikowanych urządzeń (QSCD) generujących kwalifikowane certyfikaty do składania podpisów i pieczęci elektronicznych.
  Nasze rozwiązanie bazuje Utimaco CP5 Common Criteria Protection PP EN 419 221-5 z certyfikatem QSCD.

  Standaryzacja

  Oprócz standardów podpisów elektronicznych i znaczników czasu rozporządzenie eIDAS wprowadziło także procedurę pieczętowania elektronicznego, rejestrację doręczeń elektronicznych oraz usługi walidacji i konserwacji pieczęci i podpisów.

  Moc prawna

  Zadaniem wszystkich tych rozwiązań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa transakcji elektronicznych realizowanych w Internecie, a także nadanie im takiej samej wiążącej mocy prawnej, jaką miałyby, gdyby podpisywane były na papierze.