Optymalne zarządzanie certyfikatami SSL dla Microsoft Active Directory Certificate Services (AD CS) dzięki C-View

 • Zapobiegaj przestojom i awariom systemu spowodowanym przez wygasłe certyfikaty

 • Zapewnij zcentralizowaną widoczność i monitorowanie wszystkich używanych w firmie certyfikatów SSL / TLS

 • Zwiększ bezpieczeństwo IT i zapewnij ciągłość działania

 • Natychmiast wymieniaj wszystkie certyfikaty SHA-1 SSL – płynnie i sprawnie

Czym jest C-View?

C-View pozwala organizacjom zarządzać cyklem życia
certyfikatów cyfrowych w nielimitowanych ilościach.
Oznacza to ciągłe monitorowanie wszystkich elementów PKI
oraz automatyzację procesu obsługi certyfikatów.

Główne funkcje C-View pozwolą Ci na automatyczne zarządzanie wszystkimi certyfikatami oraz wymianę tych, które już wygasły lub zostały wycofane.

C-View płynnie integruje się z dostawcami certyfikatów SSL / TLS
oraz z Microsoft CA/ACDS.

SHA1 vs SHA2

Czy wiesz, że według wytycznych ETSI/INST hash SHA1 nie powinien być już stosowany? Ze względu na swój niewielki rozmiar bitowy SHA1 stał się bardziej narażony na ataki, co spowodowało, że nie jest już uznawany przez dostawców certyfikatów SSL.

Wymień SHA1 na polecaną wersję SHA2 i pozostań zgodnym z obecnymi wymaganiami i standardami branżowymi.

24/7 Effective SSL Certificate Management, Monitoring and Alerting

What is C-View?

C-View helps you to manage all your certificates automatically and replace the expired or revoked ones. C-View seamlessly integrates with SSL certificate providers and Microsoft CA/ACDS.

8 obaw dotyczących certyfikatów i PKI

Zarządzanie cyklem życia certyfikatów cyfrowych

Zabezpieczanie danych, niezależnie od tego, czy są one w ruchu czy nie, stało się istotnym wyzwaniem dla managerów IT ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa pochodzące zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Certyfikaty cyfrowe odgrywają ważną rolę w zabezpieczaniu różnych typów danych i procesów biznesowych. Używane są między innymi do zabezpieczenia komunikacji oraz e-maili, w podpisach elektronicznych oraz podpisywaniu kodem, a także podczas uwierzytelniania klienta.

Wady zarządzania
ręcznego

Organizacje muszą zmierzyć się z potencjalnym ryzykiem, jeśli używają wielu certyfikatów, które nie są obecnie zarządzane. Niektórzy managerowie IT odpowiedzialni za setki, a czasem nawet tysiące certyfikatów wciąż próbują zarządzać nimi ręcznie. Nie są w stanie przez to zapewnić pełnej kontroli nad sytuacją. Rosnące użycie certyfikatów sprawia, że monitorowanie ich jest nie tylko czasochłonne, ale również wiąże się z większym ryzykiem popełnienia błędu.

Przegląd najważniejszych funkcji

 • Wspieranie certyfikatów MS-CA

 • Zbieranie certyfikatów z MS-CA

 • Wyszukiwanie certyfikatów w lokalnych sklepach MS

 • Wydawanie certyfikatów według szablonu lub CSR

 • Wydawanie certyfikatów w imieniu użytkowników

 • Wydawanie certyfikatów na Smart-kartę

 • Odnawianie certyfikatów ze wszystkimi pierwotnymi parametrami

 • Wycofywanie certyfikatów

 • Zatwierdzanie lub odrzucanie oczekujących certyfikatów

 • Automatyczne odnawianie certyfikatów MS-CA

 • Zapewnienie narzędzia migracyjnego z SHA1 do SHA2

 • Skanowanie i zbieranie certyfikatów SSL z oddalonych sieci

 • Importowanie certyfikatów z plików CER

 • Wysyłanie ostrzeżeń e-mailowych (powiadomień) oraz prowadzenie rejestru zdarzeń

 • Przeprowadzanie wyszukań online dotyczących statusu certyfikatów

 • Generowanie raportów CSV

 • Monitorowanie stanu PKI z prezentacją graficzną

 • Wyświetlanie wyjątków polityki PKI

 • Prezentowanie podsumowania zgodności z polityką bezpieczeństwa oraz kategorii certyfikatów

 • Interfejs usługi internetowej dla zarządzania cyklem życia

Zaufali nam

C-View skutecznie pomaga wielu organizacjom na całym świecie w zarządzaniu dużymi ilościami certyfikatów cyfrowych, zapobiega utratom dochodów oraz redukuje ryzyko wystąpienia awarii lub przestoju systemu.

Z elastycznego i niezawodnego rozwiązania C-View z sukcesem korzysta wiele firm:

Zamów bezpłatne DEMO

  Skontaktuj się z nami!

  Masz pomysł, który możemy pomóc Ci zrealizować?