Wiadomości
w pełni szyfrowane

W ESYSCO pomagamy Ci zapewnić pełne bezpieczeństwo Twojej komunikacji mailowej. Implementujemy scentralizowane, łatwe w użyciu oraz oparte o politykę bezpieczeństwa rozwiązania kryptograficzne.

Scentralizowane szyfrowanie wiadomości e-mail

E-mail to jedno z najważniejszych narzędzi komunikacyjnych na świecie. Wiadomości wysyłane i odbierane z niezabezpieczonych sieci mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Poprzez szyfrowanie komunikacji elektronicznej w prosty i wysoce zautomatyzowany sposób możesz znacznie obniżyć to ryzyko i osiągnąć zgodność regulacyjną.

Pełne bezpieczeństwo

Brak szyfrowania komunikacji mailowej może doprowadzić do wycieku cennych i poufnych informacji, a tym samym wpłynąć negatywnie na wiarygodność i wizerunek firmy, niepotrzebnie osłabiając jej pozycję konkurencyjną na rynku i hamując rozwój dalszego biznesu.

Szyfrując wymianę danych osobistych oraz plików z Twoimi klientami i partnerami biznesowymi w zgodzie z RODO ograniczysz to ryzyko i znacznie podniesiesz poziom bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych. Treści szyfrowane są nieczytelne dla osób trzecich.

Szyfrowanie end-to-end

Szyfrowanie end-to-end chroni wiadomości elektroniczne podczas całego procesu przesyłania ich pomiędzy osobami, aplikacjami i urządzeniami. Wiadomości są w pełni szyfrowane od momentu wysłania ich ze skrzynki nadawcy, aż do odebrania w skrzynce odbiorczej otrzymującego. Wiadomości są chronione zarówno podczas przesyłania, jak i później podczas przechowywania.

W środowisku korporacyjnym standardowe szyfrowanie end-to-end byłoby trudne do osiągnięcia. Każdy użytkownik musiałby posiadać certyfikat wskazanego odbiorcy. Zarządzanie tymi certyfikatami w pewnym momencie stałoby się niemożliwe do realizacji.

Certyfikaty nie mogą być centralnie zweryfikowane, a ich szyfrowanie nie może odbywać się w standardowy, jednolity sposób. Oznacza to, że procesy te są zlecane indywidualnym pracownikom zamiast być zarządzane centralnie.

Szyfrowanie end-to-end

E-maile nie mogą być sprawdzone pod kątem wirusów czy spamu, a filtry nie mogą być zastosowane. Ostatecznie, ze względu na to, że maile są zaszyfrowane nawet podczas ich przechowywania, organizacja może nie być w stanie uzyskać dostępu do maili, w sytuacji gdy pracownik opuści organizację.

Najlepszym rozwiązaniem na szyfrowanie maili w środowisku korporacyjnym jest zainstalowanie bezpiecznej bramki pocztowej, która szyfruje wymianę wiadomości pomiędzy organizacją, a osobami zewnętrznymi.

Bezpieczna bramka pocztowa odszyfrowuje przychodzące wiadomości i szyfruje te, które są wysyłane.

S/MIME, PKI & OTP

W dzisiejszych czasach, by uniknąć luk w kwestii bezpieczeństwa, organizacje muszą przyjąć bardziej strategiczne podejście. W idealnej sytuacji powinny one skupić się na danych oraz zapewnieniu im bezpieczeństwa przez cały cykl życia e-maila poprzez użycie jednej technologii szyfrowania, która działa dla wszystkich urządzeń i w każdym przypadku użytkowania.

Bezpieczny system oparty na serwerze obsługuje wszystkie przypływające i wychodzące wiadomości zgodnie z politykami użytkowania, centralnie i transparentnie. Zgodność z przepisami oraz wysoki komfort użytkowania bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania po stronie klienta sprawiają, że bramki szyfrujące maile są skuteczne i skalowalne.

Dla komunikujących się partnerów bez infrastruktury PKI dostępne są alternatywne bezpieczne metody dostarczania wiadomości, w których dwuetapowe hasło jednorazowe (OTP) zastępuje prywatny klucz.

Bezpieczeństwo szyfrowania opartego na haśle jest równie wysokie, jak szyfrowania opartego na PKI i jest powszechnie akceptowalną i sprawdzoną metodę bezpiecznego szyfrowania ad hoc w przypadku, kiedy certyfikaty nie są dostępne.

Wszystkie metody dostarczania wiadomości chronione hasłem są łatwe w użytkowaniu i zapewniają płynną komunikację dwukierunkową, oferując możliwość bezpośredniego wysłania zaszyfrowanej odpowiedzi.

CASE STUDY: Szyfrowanie maili

Dowiedz się, jak organizacje chronią swoje zasoby przy użyciu szyfrowania maili jako głównego narzędzia chroniącego przed atakami na dane. Szyfrowanie gwarantuje pełną ochrony wrażliwych danych i informacji w coraz to bardziej mobilnym i połączonym świecie oraz coraz częstszej pracy zdalnej.

Zürcher Kantonalbank
wprowadza zewnętrzne szyfrowanie e-maili

Przyjazna dla użytkownika
i bezpieczna komunikacja w Rohde & Schwarz