Zwiększ bezpieczeństwo
swojej organizacji

Zarządzaj automatycznie certyfikatami cyfrowymi w swojej organizacji i zapobiegaj przestojom i awariom systemu spowodowanym wygaśnięciem certyfikatów. Monitoruj wszystkie wdrożone certyfikaty SSL.

Algorytmy kryptograficzne

Jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa przez organizacje jest użycie algorytmów kryptograficznych do szyfrowania danych. Najbardziej popularny algorytm RSA służy do wymiany kluczy szyfrowania podczas sesji SSL oraz do podpisów elektronicznych, które zapewniają integralność danych, niezaprzeczalność i uwierzytelnianie.

Klucze szyfrowania są prywatne i muszą być połączone z konkretną osobą lub organizacją. Certyfikaty cyfrowe łączą tożsamość posiadacza certyfikatu z kluczem szyfrowania.

Ważna rola certyfikatów cyfrowych

Certyfikaty cyfrowe odgrywają ważną rolę w zabezpieczaniu różnego rodzaju danych i procesów biznesowych. Służą do zabezpieczania komunikacji i wiadomości e-mail, podpisów cyfrowych i podpisywania kodu, uwierzytelniania klientów i nie tylko.

Organizacje mogą zakupić certyfikaty cyfrowe od publicznych organów certyfikujących lub zlecać ich wydawanie przez wewnętrzny urząd certyfikacji (wewnętrzny PKI).

Wszystkie certyfikaty powinny być traktowane jako podstawowe aktywa i zarządzane w podobny sposób jak inne aktywa.

8 obaw o PKI i certyfikaty

Zarządzanie ważnością certyfikatów cyfrowych

Zabezpieczanie danych, zarówno w stanie spoczynku, jak i podczas przesyłania, stało się głównym problemem menagerów IT ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa pochodzące zarówno z firmy, jak i z zewnątrz. Certyfikaty cyfrowe odgrywają ważną rolę w zabezpieczaniu różnego rodzaju danych i procesów biznesowych.
Służą do zabezpieczania komunikacji i wiadomości e-mail, podpisów cyfrowych i podpisywania kodu, uwierzytelniania klientów i nie tylko.

Czy zarządzasz swoimi certyfikatami ręcznie?

Organizacje stają w obliczu rosnącego potencjalnego ryzyka związanego z używaniem dużej liczby niezarządzanych certyfikatów. Niektórzy menedżerowie IT, odpowiedzialni za setki, a nawet tysiące certyfikatów, nadal zarządzają certyfikatami ręcznie. Zarządzanie ręczne nie zapewnia pełnego przeglądu sytuacji.
Rosnące wykorzystanie certyfikatów sprawia, że ich monitorowanie jest bardzo czasochłonne i podatne na błędy ludzkie.

C-View – narzędzie do zarządzania certyfikatami

C-View zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania certyfikatami PKI przedsiębiorstwa i ich monitorowania, jednocześnie zapobiegając potencjalnym utratom przychodu oraz utracie wiarygodności danej organizacji minimalizując ryzyko bezpieczeństwa związanego z wygaśniętymi, nieważnymi lub fałszywymi cyfrowymi certyfikatami.

C-View to rozwiązanie proaktywny, które pomaga obniżyć całkowity koszt zarządzania certyfikatami umożliwiając przedsiębiorstwom efektywną obsługę nieograniczonej liczby certyfikatów cyfrowych, jednocześnie zmniejszając ryzyko przestojów systemu i świadczenia usług.

Kluczowe funkcje C-View

C-View został zaprojektowany do centralnego zarządzania całym cyklem życia wszystkich cyfrowych certyfikatów, w tym wystawiania, odnawiania i odwoływania certyfikatów z różnych źródeł, takich jak Microsoft AD CS, pliki certyfikatów, certyfikaty SSL ze wszystkich platform i  magazyny certyfikatów komputerów lokalnych.

Ponadto C-View automatycznie wykrywa hierarchię MS-CA, ładuje certyfikaty CA, skanuje sieci organizacji w poszukiwaniu certyfikatów SSL i wysyła różne alerty o wygaśnięciu certyfikatów w zaplanowanych terminach, a także alerty PKI, takie jak awarie list CRL, problemy z certyfikatami CA i inne.

Główne funkcje C-View to ułatwienie zarządzania korporacyjną infrastrukturą klucza publicznego (PKI), usprawnienie pracy administracyjnej personelu IT, zapobieganie przestojom w usługach biznesowych oraz oszczędność kosztów operacyjnych IT.

White Paper

Najważniejsze w dokumencie:

  • Dlaczego organizacje powinny zarządzać certyfikatami, tak jak zasobami?
  • Przykłady przypadków wygaśnięcia certyfikatów
  • Kluczowe cechy zarządzania cyklem życia certyfikatów
  • Zarządzanie cyklem życia certyfikatów cyfrowych za pomocą Securely C-View

Broszura Produktu

W dokumencie krótko przedstawiamy:

  • Problemy wynikające z niepoprawnego zarządzania certyfikatami
  • Opinie analityków na temat obecnej sytuacji
  • Konsekwencje przestojów związanych z certyfikatami oraz naruszeniem bezpieczeństwa
  • Zarządzania cyklem życia certyfikatów cyfrowych za pomocą Securly C-View