Zwiększ bezpieczeństwo
swojej organizacji

Zarządzaj automatycznie certyfikatami cyfrowymi w swojej organizacji i zapobiegaj przestojom i awariom systemu spowodowanym wygaśnięciem certyfikatów. Monitoruj wszystkie wdrożone certyfikaty SSL / TLS.

Algorytmy kryptograficzne

Jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa przez organizacje jest użycie algorytmów kryptograficznych do szyfrowania danych. Najbardziej popularny algorytm RSA służy do wymiany kluczy szyfrowania podczas sesji SSL / TLS oraz do podpisów elektronicznych, które zapewniają integralność danych, niezaprzeczalność i uwierzytelnianie.

Klucze szyfrowania są prywatne i muszą być połączone z konkretną osobą lub organizacją. Certyfikaty cyfrowe łączą tożsamość posiadacza certyfikatu z kluczem szyfrowania.

Ważna rola certyfikatów cyfrowych

Certyfikaty cyfrowe odgrywają ważną rolę w zabezpieczaniu różnego rodzaju danych i procesów biznesowych. Służą do zabezpieczania komunikacji i wiadomości e-mail, podpisów cyfrowych i podpisywania kodu, uwierzytelniania klientów i nie tylko.

Organizacje mogą zakupić certyfikaty cyfrowe od publicznych organów certyfikujących lub zlecać ich wydawanie przez wewnętrzny urząd certyfikacji (wewnętrzny PKI).

Wszystkie certyfikaty powinny być traktowane jako podstawowe aktywa i zarządzane w podobny sposób jak inne aktywa.

8 obaw o PKI i certyfikaty

Zarządzanie ważnością certyfikatów cyfrowych

Zabezpieczanie danych, zarówno w stanie spoczynku, jak i podczas przesyłania, stało się głównym problemem menagerów IT ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa pochodzące zarówno z firmy, jak i z zewnątrz. Certyfikaty cyfrowe odgrywają ważną rolę w zabezpieczaniu różnego rodzaju danych i procesów biznesowych.
Służą do zabezpieczania komunikacji i wiadomości e-mail, podpisów cyfrowych i podpisywania kodu, uwierzytelniania klientów i nie tylko.

Czy zarządzasz swoimi certyfikatami ręcznie?

Organizacje stają w obliczu rosnącego potencjalnego ryzyka związanego z używaniem dużej liczby niezarządzanych certyfikatów. Niektórzy menedżerowie IT, odpowiedzialni za setki, a nawet tysiące certyfikatów, nadal zarządzają certyfikatami ręcznie. Zarządzanie ręczne nie zapewnia pełnego przeglądu sytuacji.
Rosnące wykorzystanie certyfikatów sprawia, że ich monitorowanie jest bardzo czasochłonne i podatne na błędy ludzkie.

C-View – narzędzie do zarządzania certyfikatami

C-View zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania certyfikatami PKI przedsiębiorstwa i ich monitorowania, jednocześnie zapobiegając potencjalnym utratom przychodu oraz utracie wiarygodności danej organizacji minimalizując ryzyko bezpieczeństwa związanego z wygaśniętymi, nieważnymi lub fałszywymi cyfrowymi certyfikatami.

C-View to rozwiązanie proaktywny, które pomaga obniżyć całkowity koszt zarządzania certyfikatami umożliwiając przedsiębiorstwom efektywną obsługę nieograniczonej liczby certyfikatów cyfrowych, jednocześnie zmniejszając ryzyko przestojów systemu i świadczenia usług.

Kluczowe funkcje C-View

C-View został zaprojektowany do centralnego zarządzania całym cyklem życia wszystkich cyfrowych certyfikatów, w tym wystawiania, odnawiania i odwoływania certyfikatów z różnych źródeł, takich jak Microsoft AD CS, pliki certyfikatów, certyfikaty SSL / TLS ze wszystkich platform i  magazyny certyfikatów komputerów lokalnych.

Ponadto C-View automatycznie wykrywa hierarchię MS-CA, ładuje certyfikaty CA, skanuje sieci organizacji w poszukiwaniu certyfikatów SSL / TLS i wysyła różne alerty o wygaśnięciu certyfikatów w zaplanowanych terminach, a także alerty PKI, takie jak awarie list CRL, problemy z certyfikatami CA i inne.

Główne funkcje C-View to ułatwienie zarządzania korporacyjną infrastrukturą klucza publicznego (PKI), usprawnienie pracy administracyjnej personelu IT, zapobieganie przestojom w usługach biznesowych oraz oszczędność kosztów operacyjnych IT.

White Paper

Najważniejsze w dokumencie:

  • Dlaczego organizacje powinny zarządzać certyfikatami, tak jak zasobami?
  • Przykłady przypadków wygaśnięcia certyfikatów
  • Kluczowe cechy zarządzania cyklem życia certyfikatów
  • Zarządzanie cyklem życia certyfikatów cyfrowych za pomocą Securely C-View

Broszura Produktu

W dokumencie krótko przedstawiamy:

  • Problemy wynikające z niepoprawnego zarządzania certyfikatami
  • Opinie analityków na temat obecnej sytuacji
  • Konsekwencje przestojów związanych z certyfikatami oraz naruszeniem bezpieczeństwa
  • Zarządzania cyklem życia certyfikatów cyfrowych za pomocą Securly C-View