MyID Professional jest innowacyjnym, bezpiecznym i intuicyjnym w użyciu narzędziem do zarządzania tożsamością cyfrową obywateli i pracowników

Organizacje muszą chronić się przed utratą reputacji, karami finansowymi oraz zagrożeniem utraty ciągłości działania spowodowanymi potencjalnymi naruszeniem danych.

Najbardziej skutecznym sposobem na ochronę przed wieloma atakami jest zamiana zwykłego hasła na uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA). Oznacza to połączenie „czegoś co się ma”, np. smart-karty lub smartfona z drugim faktorem, takim jak PIN lub odcisk palca.

Najsilniejszą formą uwierzytelniania dwuetapowego jest tożsamość cyfrowa obejmująca certyfikat PKI wydany na zaufane urządzenie. Dzięki temu organizacje mogą być pewne, że użytkownicy mający dostęp do systemów, sieci i poufnych danych są osobami, za które się podają.

Administratorzy systemów

Administratorzy systemów używają MyID by skonfigurować swoje polityki wydawania certyfikatów i urządzeń upewniając się, że odpowiednie osoby uzyskają odpowiednie tożsamości cyfrowe. Stworzony w celu integracji z infrastrukturą, taką jak urzędy certyfikacji, katalogi, rozwiązania do zarządzania tożsamością i systemy zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), MyID minimalizuje wpływ na istniejące środowisko, skracając czas wdrażania i redukując koszty operacyjne.

Operatorzy

MyID oferuje operatorom wszystkie funkcje potrzebne do wydawania uprawnień oraz zarządzania ich żywotnością. Wspierając bezpośrednie, scentralizowane i samoobsługowe wydawanie, MyID umożliwia szybkie uruchamianie dużej ilości urządzeń. W sytuacjach, gdy użytkownicy potrzebują pomocy np. przy wydaniu urządzenia zastępczego lub przy ponownym uruchomieniu zablokowanego urządzenia, MyID zapewnia operatorów helpdesku wyposażonych w proste, zorientowane na proces funkcje, by zapewnić ciągłość usługi bez oddziaływania na poziom bezpieczeństwa.

Użytkownicy końcowi

Użytkownicy końcowi mogą wykonywać zadania na swoim własnym pulpicie dzięki prostej, samoobsługowej aplikacji. Aplikacja zaprojektowana jest tak, by przeprowadzić użytkowników przez cały proces w kilku prostych, intuicyjnych krokach. Pozwala na skuteczną redukcję kosztów operacyjnych oraz nie wymaga szkolenia użytkowników końcowych.

MyID zapewnia pełne możliwości audytowania i raportowania pozwalając na pełną widoczność tego, kto wydał komu dostępy cyfrowe – jakie oraz z jakiego urządzenia. Umożliwia to organizacji przejęcie pełnej kontroli nad tym, kto ma dostęp do systemów oraz gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Prosty w użytkowaniu dla zespołów IT

Operatorzy przeprowadzeni są przez procesy takie jak wystawianie i wycofywanie uprawnień, co oznacza, że nie muszą korzystać z ręcznego
zarządzania kluczami oraz PKI.

Elastyczna integracja

MyID działa niezależnie od dostawców i łatwo integruje się z MDMs, HSMs oraz CAs.

Wysoce konfigurowalny

MyID pozwala sprostać wymaganiom zarówno niewielkich wdrożeń > 500 użytkowników, aż do systemów tożsamości narodowej obejmujących miliony osób.

Łatwy w obsłudze

MyID zapewnia Twoim pracownikom łatwy w obsłudze interfejs z wyjątkowym samoobsługowym portalem dla użytkowników.

Przyszłościowy

MyID stale wprowadza ulepszenia, dzięki czemu jest najbardziej wszechstronnym i elastycznym rozwiązaniem do zarządzania tożsamością i dostępem dostępnym na rynku.

Sprawdzone rozwiązanie

MyID zarządza milionami bezpiecznych tożsamości cyfrowych. Oznacza to wydawanie, wycofywanie, wymianę oraz ponowne wydawanie tożsamości cyfrowych w przypadku wdrożeń w przedsiębiorstwach od 500 do nawet milionów obywateli w ramach krajowych systemów identyfikacji.

MyID Enterprise

MyID Enterprise zapewnia integrację, elastyczność oraz skalowalność konieczne do tego, aby rządy oraz przedsiębiorstwa mogły wdrożyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie oraz krajowe systemy tożsamości – od tysięcy pracowników aż po miliony obywateli.

MyID Enterprise oferuje bezkonkurencyjne możliwości zarządzania urządzeniami końcowymi od smart kart, poprzez tokeny USB, po mobilną i wirtualną technologię smart card.

System zapewnia płynną integrację ze środowiskami Microsoft
oraz dostarcza najlepsze możliwe, uproszczone zarządzanie
uprawnieniami z predefiniowanymi procesami biznesowymi.
Zarówno dla zarządzania smart kartami, jak i tokenami USB
z certyfikatami PKI.

Bezpieczna tożsamość cyfrowa dla Systemu Tożsamości Narodowej w Kuwejcie

The Public Authority for Civil Information – Kuwejt (PACI) jest agencją rządową odpowiedzialną za przechowywanie wszystkich informacji dotyczących rejestracji ludności i zdarzeń cywilnych (np. narodzin, zgonów i imigracji) obywateli i mieszkańców Kuwejtu. Zebrane informacje są przechowywane w centralnej krajowej bazie danych i służą jako podstawa do dostarczania szeregu wniosków określanych zbiorczo jako system informacji cywilnej (CIS).