Lokalna pieczęć i podpis elektroniczny zgodny z eIDAS

Możliwość zaoferowania usług cyfrowych typu end-to-end znacząco redukuje koszty, wzmacnia bezpieczeństwo i zaufanie do transakcji. Scentralizowana architektura rozwiązań sprawia, że integracja z już istniejącymi procesami biznesowymi przebiega płynniej i szybciej.

Zarządzanie certyfikatami

Zcentralizowane i proaktywne zarządzanie cyklem ważności certyfikatów dla automatycznego wydania, odnawiania oraz unieważnienia certyfikatów z różnych źródeł, takich jak np. Microsoft AD CS, pliki certyfikatów, certyfikaty SSL ze wszystkich platform, magazyny certyfikatów komputera lokalnego.

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Tożsamości korporacyjne są często połączone ze Smart-kartami ID. Właściwe zarządzanie nimi wymaga jednego centralnego systemu tożsamości i bezpieczeństwa, który można w łatwy sposób zintegrować z istniejącymi systemami HR, katalogami firmowymi oraz fizycznym i cyfrowym systemem dostępu.

Bezpieczna komunikacja mailowa

W przypadku poczty elektronicznej, obecnie najbardziej rozpowszechnionej formy komunikacji w świecie biznesu, stabilną ochronę biznesu oraz konieczność spełnienia wymogów zgodności można teraz osiągnąć szybko i kompleksowo.

Skontaktuj się z nami!

Masz pomysł, który możemy pomóc Ci zrealizować?