Dlaczego Twoja firma powinna już teraz przejść do zaufanego centrum certyfikacji (CA)?

Często spotykamy się z sytuacjami, w których organizacje zmagają się z problemami dotyczącymi oprogramowania do obsługi centrów certyfikacji (CA) takimi jak: brak wielofunkcyjności, skalowalności lub niespełnianie wymogów zgodności i regulacji prawnych.

Niejednokrotnie proces przejścia na nową platformę CA stanowi poważne wyzwanie, ponieważ konieczna jest pewność, że migracja PKI odbędzie się bez zakłóceń i przestojów dla użytkowników czy serwerów.

Nexus lub PrimeKey zapewniają właśnie taką płynną migrację. Ponadto są odpowiednio przystosowane, by spełnić wymogi organizacji, które chcą przejść z CA takich jak ADCS Microsoft lub skonsolidować różne systemy CA.

Zarówno Nexus, jak i PrimeKey oferują elastyczne, skalowalne i wysoce bezpieczne platformy dla centrów certyfikacji (CA) do hostowania jednej lub wielu konfiguracji infrastruktury klucza publicznego (PKI). Rozwiązania te obsługują szeroki zakres protokołów rejestrowania certyfikatów, co umożliwia organizacjom wydawanie, zarządzanie i walidację elektronicznych tożsamości opartych na certyfikatach dla osób, infrastruktury i rzeczy. Oprogramowanie może być wykorzystywane do niestandardowych operacji w siedzibie firmy lub w środowisku hostowanym.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu ESYSCO, w zakresie PKI i migracji z wielu technologii CA, nasi klienci mogą być pewni, że otrzymają wsparcie, którego potrzebują podczas całego procesu migracji.

Wsparcie digitalizacji i przyszłych zastosowań

Dynamiczny rozwój usług mobilnych i IoT powoduje, że wśród organizacji rośnie zapotrzebowanie na usługi wydawania certyfikatów cyfrowych. PKI jest preferowaną metodą wdrażania, zapewniającą ludziom, oprogramowaniu i rzeczom identyfikację elektroniczną, jak również możliwość zarządzania i walidacji tych tożsamości w całym cyklu ich życia. Dlatego firmy powinny wybierać PKI godne zaufania. Ponadto zabezpieczenie procesu wydawania i zarządzania certyfikatami umożliwia przedsiębiorstwom stworzenie doskonałego fundamentu bezpieczeństwa cyfrowego.

Istotne jest zapewnienie możliwości skalowania i rozwoju CA wraz z organizacją. Oznacza to, że Twój CA powinien zawierać próg wysokiego wolumenu, aby nadążyć za zmieniającymi się potrzebami. Solidny CA wydaje identyfikatory eID dla milionów użytkowników i rzeczy, i jest uznawany przez liczne banki, przedsiębiorstwa, operatorów sieci komórkowych, organizacje obronne oraz producentów urządzeń na całym świecie.

Niezależnie od tego, czy centra certyfikacji są używane przez małą organizację, czy większe przedsiębiorstwo, powinny one być w stanie zautomatyzować pełne zarządzanie cyklem życia certyfikatów, aby zapobiec ich wygaśnięciu i uniknąć ryzyka przerw w świadczeniu usług. Ręczne śledzenie i odnawianie certyfikatów wymaga czasu i nakładu środków finansowych. Często powoduje też błędy, których można byłoby łatwo uniknąć.

Rozwiązania klasy Enterprise oferują gotowe do użycia przepływy pracy, automatyzację i funkcje samoobsługi, dzięki czemu zarządzanie cyklem życia certyfikatów jest łatwe i płynne. Opcje REST API i protokołu ACME umożliwiają zastosowanie DevOps ze zautomatyzowanym wdrażaniem i skalowaniem przy dużym obciążeniu w celu wirtualizacji za pomocą platformy Docker, Kubernetes lub innych scenariuszy wdrażania.

Wysokie standardy bezpieczeństwa i zgodności

Wymagania w zakresie standardów zgodności ciągle rosną, a firmy w branżach o znacznych wymaganiach regulacyjnych, w tym te świadczące usługi finansowe i opiekę zdrowotną, coraz częściej wybierają wewnętrzne centra certyfikacji CA jako podstawową metodę wdrażania PKI. Wiele organizacji potrzebuje centrum certyfikacji, które może obsługiwać protokoły, takie jak EST, SCEP, REST, ACME lub usługi internetowe. Oprogramowanie CA powinno nadążać za zmieniającymi się wymaganiami i protokołami bez konieczności wykonywania dodatkowych prac lub aktualizacji.

Dzięki Windows Enrollment Proxy i wsparciu dla Intune, platformy Enterprise mają te same podstawowe funkcje co ADCS, a wyróżniają się rozszerzonymi zabezpieczeniami i większą elastycznością.

Certyfikacja Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC) jest wymagana przez organizacje i rządy w celu ochrony infrastruktury o istotnym znaczeniu dla działalności biznesowej. CC jest najszerszą dostępną metodą wzajemnego uznawania bezpiecznych produktów informatycznych. Certyfikacja Common Criteria stanowi gwarancję jakości, niezawodności i bezpieczeństwa. Często wymagana jest też ze względu na zwiększone zapotrzebowanie w zakresie bezpieczeństwa informacji wynikające z przepisów krajowych lub międzynarodowych.

Zalety Enterprise CA

Migracja do Enterprise CA niesie ze sobą szereg korzyści m.in.:

• Certyfikowane bezpieczeństwo – oceniane zgodnie z Common Criteria EAL4+

• Bezpieczne działanie – wszystkie etapy są chronione przez PKI, a bezpieczeństwo jest egzekwowane za pomocą certyfikatów administratora i zasady „czterech oczu” w przypadku istotnych zmian konfiguracji

• Elastyczność urządzenia – odpowiednia dla różnego typu urządzeń dzięki wsparciu dla wielu otwartych standardów i protokołów, takich jak CMP, EST, ACME, SCEP i REST API

• Wydajność i skalowalność – Certificate Manager może skalować się w złożonych środowiskach i wydawać tysiące certyfikatów na sekundę

• Oferowany jako usługa – Enterprise CA może być oferowany jako usługa do wykorzystania ze wszystkimi protokołami

• Wielofunkcyjność– jeden CA może wystawiać certyfikaty dla wielu tenantów, na przykład dla wielu domen Windows.