ESYSCO z sukcesem wdraża elastyczne i niezawodne rozwiązanie do zarzadzania certyfikatami SSL dla Microsoft Active Directory Certificate Services (AD CS) w Banku Millennium

Bank Millennium wybiera C-View Certificate Management

Bank Millennium poszukiwał prostego, a zarazem niezawodnego procesu do zarządzania certyfikatami SSL w przedsiębiorstwie. Kluczową rolę w wyborze odegrała elastyczność rozwiązania i jego bezpieczeństwo. Decyzja o wyborze C-View zapadła po pozytywnych wynikach przeprowadzonych testów Proof of Concept – procesów wydawania, odnawiania, unieważniania i instalacji certyfikatów. Dodatkowo, rozwiązanie C-View zostało zweryfikowane pod kątem wykrywania certyfikatów SSL w urządzeniach sieciowych tj. zapory firewall, serwery aplikacyjne, końcówki klienckie.

Wszystkie testy przebiegły prawidłowo, co pozwoliło nam na przejście do etapu wdrożenia rozwiązania do zarządzania certyfikatami SSL do jednego z największych banków w Polsce.

Gwarancją sukcesu wdrożenia w branży IT jest nie tylko niezawodne rozwiązanie, sprawdzona metodyka i funkcjonalny system, ale przede wszystkim ludzie, którzy realizują proces – ich doświadczenie, wiedza, zaangażowanie i umiejętności. I takie połączenie najwyższych kompetencji z innowacyjnymi i niezawodnymi rozwiązaniami technologicznymi oferuje ESYSCO. Proces wdrożenia C-View do Banku Millenium przebiegł niezwykle płynnie, zajął zaledwie parę tygodni i obejmował m.in. proces planowania, instalację komponentów oprogramowania oraz szkolenia personelu z zakresu obsługi software’u.

Microsoft PKI Certificate Management

Rozwiązanie C-View Certificate Management dla Microsoft Active Directory Certificate Services (AD CS) po raz kolejny udowodniło swoją skuteczność spełniając wszystkie kryteria wymagane do zarządzania cyklem życia certyfikatów cyfrowych i zaspokojenia jego potrzeb dla wymagającego klienta.

C-View to rozwiązanie szyte na miarę potrzeb Twojego biznesu. Pozwala zarządzać cyklem życia certyfikatów cyfrowych w nielimitowanych ilościach. Oznacza to ciągłe monitorowanie wszystkich elementów PKI oraz automatyzację procesu obsługi certyfikatów. Główne funkcje C-View pozwalają na automatyczne zarządzanie wszystkimi certyfikatami oraz wymianę tych, które już wygasły lub zostały wycofane. C-View płynnie integruje się z dostawcami certyfikatów SSL oraz z Microsoft CA/ACDS.

Rozwiązanie skutecznie pomaga naszym Klientom na całym świecie w zarządzaniu dużymi ilościami certyfikatów cyfrowych, zapobiega utratom dochodów oraz redukuje ryzyko wystąpienia awarii lub przestoju systemu. Wyjątkowa elastyczność systemu i jego prostota obsługi przemawia zarówno do organizacji publicznych, jak i firm z różnych sektorów gospodarki.

Witamy Bank Millennium w gronie naszych Klientów!

Chcesz dowiedzieć się więcej i sprawdzić, czy C-View może pomóc także Twojej organizacji?
Porozmawiaj z nami już dziś i umów się na bezpłatne DEMO.