ESYSCO z sukcesem wdraża Nexus Smart ID w infrastrukturze IT Energa Operator S.A. – CASE STUDY

Energa Operator S.A., wiodący dystrybutor energii elektrycznej, wchodzący w skład Grupy Orlen, jednej z największych rafinerii ropy naftowej, detalisty paliw i firm energetycznych w Polsce, wybrał Nexus Smart ID jako sprawdzone rozwiązanie zabezpieczające mające wspierać urządzenia w miejscu pracy oraz zabezpieczać zaawansowaną infrastrukturę pomiarową Energa na potrzeby wdrożenia sieci SmartGrid.

ESYSCO jako wieloletni partner technologiczny Nexus został wybrany przez Energa Operator S.A., aby wdrożyć kompletne rozwiązanie.

Nasza rola w projekcie obejmowała:

  • kompleksowy projekt rozwiązania
  • przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej
  • implementację wszystkich komponentów do istniejących struktur IT
  • testowanie
  • prowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów

Tak przygotowana infrastruktura IT jest gotowa do dalszego rozwoju.

Nexus Smart ID Corporate PKI

Platformę Nexusa wybrano przede wszystkim ze względu na takie kryteria, jak elastyczność, skalowalność i stabilność. Smart ID Corporate PKI zapewnia organizacjom technologię, która umożliwia silne uwierzytelnianie, poufność danych, integralność i podpisy cyfrowe.

Wybór Smart ID IoT PKI zapewnia Energa pełne bezpieczeństwo oraz daje możliwość wydawania tożsamości cyfrowych opartych na certyfikatach, kryptograficznie bezpiecznych i niemożliwych do podrobienia.

Płynne wdrożenie Nexus PKI przez ESYSCO

Nexus Smart ID to sprawdzone rozwiązanie dla organizacji, pozwalające zarządzać tożsamościami cyfrowymi pracowników, urządzeniami w miejscu pracy oraz aplikacjami IoT za pomocą jednej platformy.
ESYSCO jako wieloletni i doświadczony partner technologiczny Nexus z powodzeniem wdraża pełne rozwiązanie Nexus w firmach i organizacjach.

POBIERZ CASE STUDY, aby dowiedzieć się więcej:

POBIERZ CASE STUDY
POWRÓT DO NEWS