Nexus PRIME SmartID – elastyczne i scentralizowane zarządzanie tożsamością i dostępem

Czy wiesz, że korzystając z Nexus PRIME SmartID możesz scentralizować zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) ? Wiesz dokładnie, kto w danym momencie dysponuje fizycznymi lub cyfrowymi uwierzytelnieniami i do jakich zasobów ma dostęp.

Nowi pracownicy, studenci, goście lub kontrahenci są wprowadzani do systemu lub usuwani z niego poprzez przyjazny dla użytkownika samoobsługowy interfejs. Nexus PRIME zapewnia również efektywne wsparcie procesów biznesowych, takich jak zmiany w firmie – reorganizację lub zmianę funkcji pracownika – zmianę można zaimplementować jednym kliknięciem.

Struktura Nexus PRIME:

Strukturę Nexus PRIME tworzy framework i pięć opcjonalnych modułów:

 • Zarządzanie kartami RFID
 • Zarządzanie fizycznymi uwierzytelnieniami
 • Zarządzanie tokenami PKI
 • Zarządzanie gośćmi
 • Zarządzanie certyfikatami serwera. Możesz wybrać moduły w postaci zoptymalizowanych pakietów gotowych do użycia lub zestawów narzędzi do tworzenia niestandardowych rozwiązań.

To, co najważniejsze w Nexus PRIME:

 • Ciąga kontrola dostępu i działań użytkowników w jednym scentralizowanym rozwiązaniu
 • Raportowanie oraz zgodność podmiotów i lokalizacji
 • Zarządzanie tożsamościami i danymi uwierzytelniającymi od chwili ich uzyskania do momentu ich usunięcia
 • Możliwość przypisywania profili uprawnień dla wielu systemów fizycznej kontroli dostępu (PACS)
 • Zoptymalizowane standardowe moduły obejmujące najważniejsze zagadnienia związane z IAM: zarządzanie kartami RFID, uprawnienia dostępu fizycznego, karty i tokeny PKI, certyfikaty serwerów
 • Wydajny, elastyczny silnik automatyzacji procesów, oparty na standardach Business Process Model Notation (BPMN), który odzwierciedla i dokumentuje procesy biznesowe
 • Obsługa wszystkich istotnych technologii RFID, kart i tokenów PKI, certyfikatów serwerów oraz aplikacji mobilnych używanych do uwierzytelniania dwuskładnikowego i w fizycznych systemach kontroli dostępu
 • Standardowe interfejsy umożliwiające bezproblemową integrację z innymi systemami, takimi jak katalogi firmowe, systemy uwierzytelniania, systemy kontroli dostępu, serwery pocztowe i system infrastruktury klucza publicznego (PKI)
 • Samoobsługowy portal dostępny z poziomu urządzeń mobilnych, przyjazny dla użytkownika i pozwalający obniżyć koszty obsługi systemu (PKI)
 • Multi-tenancy, czyli możliwość działania osobnych wirtualnych systemów na tych samych zasobach platformy
 • Możliwość wyboru modułów oraz ich postaci (zoptymalizowane pakiety gotowe do natychmiastowego użycia lub zestawy narzędzi do tworzenia niestandardowych rozwiązań)

Nexus PRIME to rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • połączyć uprawnienia wielu systemów kontroli dostępu (PACS) dostępnych na rynku
 • uzyskać od dostawcy niezależny podgląd wszystkich swoich systemów PACS
 • usprawnić zarządzanie tożsamościami i uprawnieniami pracowników, partnerów, gości, dostawców, klientów oraz urządzeń

Zamów bezpłatne demo
lub porozmawiaj z naszymi ekspertami już dziś