WEBINAR:
Jak zarządzać certyfikatami cyfrowymi SSL – 24/7?

22.02.2022 | 10:00

Sprawna obsługa certyfikatów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i wizerunku – zwłaszcza w dużych firmach. Automatyczne zarządzanie certyfikatami cyfrowymi w organizacji zapobiega m.in. przestojom i awariom systemu spowodowanym wygaśnięciem certyfikatów.

Podczas Webinaru zaprezentujemy kompleksową platformę do zarządzania certyfikatami SSL, która pozwala na scentralizowane i automatyczne monitorowanie wszystkich wdrożonych w organizacji certyfikatów, zapewniając m.in.:

  • ciągłość działania aplikacji biznesowych
  • automatyzację wszystkich operacji związanych z cyklem życia certyfikatu
  • pełną integrację ze środowiskiem PKI na platformie Microsoft

W programie:

  • Wprowadzenie do Zarządzania Certyfikatami
  • Zagrożenia związane z brakiem kontroli nad certyfikatami – konkretne przykłady
  • Demonstracja rozwiązania
  • Sesja Q & A

Nasi Prelegenci:

  • Jack Piekarski – CEO, Esysco
  • Paweł Kargulewicz – Architekt Rozwiązań IT, Betacom S.A.