Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa IoT

W ciągu ostatnich kilku lat urządzenia IoT stały się częścią naszego życia. Na przykład, „inteligentne domy”, smartwatche, sprzęt AGD, pojazdy z czujnikami unikania wypadków czy urządzenia medyczne, które wysyłają informacje bezpośrednio do lekarzy. 

Choć rozwój Internetu rzeczy przyniósł nam nowe możliwości, bezpieczeństwo urządzeń IoT nadal stanowi poważne wyzwanie. Dlaczego? Bo zdolność tych urządzeń do łączenia się ze sobą, udostępniania informacji i wykonywania różnego rodzaju czynności, czyni je bardzo podatnymi na ataki. Dzieje się tak, ponieważ każdy istniejący „punkt połączenia” niesie ze sobą ryzyko włamania. 

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego bezpieczeństwo IoT jest tak istotne – poniżej opisaliśmy kilka przykładów luk w zabezpieczeniach tego typu urządzeń. 

Bezpieczeństwo IoT na celowniku 

Do najważniejszych wyzwań związanych z IoT należą: 

01 Brak standardów 

Producenci urządzeń IoT i ich zespoły programistów nie mają jasno sprecyzowanych norm bezpieczeństwa, do których mogliby się odnieść. Często także nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat środków zapobiegawczych. To wszystko stwarza podatny grunt dla pozostałych wyzwań, takich jak: praktyki uwierzytelniania, bieżące aktualizacje zabezpieczeń czy komunikacja między podłączonymi urządzeniami. 

02 Modernizacja starszych urządzeń 

Wielu producentów wyposażyło starsze modele swoich urządzeń np. w inteligentne czujniki, aby umożliwić im dostęp do Internetu. W rezultacie, nawet jeśli dodane czujniki oferują pewien rodzaj innowacji, samo urządzenie nieodpowiednio zabezpieczone stwarza dodatkowe ryzyko ataków hakerskich 

03 Brak regularności w zakresie aktualizacji 

Wiele urządzeń nie posiada zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa. Ta niezdolność producentów do wydawania przysłowiowych łatekna wszelkie wykryte zagrożenia czy aktualizacji, które mają na celu dostosowanie urządzeń do najnowszych wyzwań w rezultacie stwarza liczne zagrożenia nie tylko dla samych urządzeń IoT, ale ich użytkowników. 

04 Niepodpisane oprogramowanie sprzętowe 

Nawet w przypadku, gdy producenci przesyłają aktualizacje, ryzyko istnieje nadal. Na przykład, gdy programiści tworzą nowy kod i przenoszą go do środowiska produkcyjnego, potrzebują sposobu na weryfikację jego autentyczności, co robią poprzez podpisanie kodu zaufaną parą kluczy kryptograficznych publiczny/prywatny. Jednak sposób, w jaki wielu producentów wprowadza na rynek urządzenia IoT, różni się od tego, co robią w przypadku innych rozwiązań. Wielu nie sprawdza, czy nowy kod poprawnie podpisuje się odpowiednio zabezpieczonym kluczem zaufanym. Ten brak kontroli bezpieczeństwa otwiera drzwi do ryzyka, umożliwiając każdemu, kto uzyska dostęp do systemu, przesyłanie nowego kodu do urządzeń IoT, co może mieć katastrofalny wpływ zarówno na same bezpieczeństwo, jak i finanse oraz reputację producenta. 

05 Zakodowane hasła 

Producenci sprzętów często na stałe kodują hasła lub klucze szyfrujące w urządzeniach IoT. Jest to dość ryzykowna praktyka, bo jeśli programiści osadzają te informacje w postaci zwykłego tekstu, to ktoś kto znajdzie te informacje, może łatwo uzyskać dostęp do urządzenia i kontrolować je w dowolny sposób. 

06 Słabe uwierzytelnianie 

Wiele urządzeń IoT jest programowanych za pomocą statycznych lub domyślnych haseł, których nie można łatwo zmienić. Ten słaby poziom uwierzytelniania stwarza poważne ryzyko, ułatwiając hakerom dostęp do urządzeń i wdrażania złośliwego oprogramowania. Zwykle dzieje się tak w przypadku tańszych sprzętów, takich jak kamery bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że nawet najprostsze urządzenia uzyskują czasami informacje poufne, które po zhakowaniu mogą narazić użytkowników na niebezpieczeństwo oraz naruszyć ich prywatność. 

07 Współdzielone i niezabezpieczone klucze 

Wiele urządzeń IoT wykorzystuje szyfrowanie symetryczne, w którym pojedynczy klucz jest używany do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Fakt, że dane są szyfrowane, daje większe bezpieczeństwo niż korzystanie z zakodowanych lub domyślnych haseł. Jednak sposób udostępnienia i przechowywania klucza do szyfrowania stwarza pewne ryzyko. Dzieje się tak, ponieważ jeśli złośliwa strona przechwyci klucz, może go użyć do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Oznacza to, że może uzyskać dostęp do całego systemu i udostępniać informacje, a nawet działać jako „człowiek pośrodku” (ang. Man-in-the-middle), manipulując danymi bez wiedzy producenta lub użytkowników końcowych. Dlatego producenci powinni podjąć dodatkowe środki ostrożności w celu zabezpieczenia klucza szyfrowania.

Natomiast korzystając z szyfrowania asymetrycznego, generowana jest unikalna para kluczy publiczny i prywatny. Każdy z nich służy innemu celowi. Klucz publiczny odszyfrowuje dane i może być udostępniany otwarcie, podczas gdy klucz prywatny szyfruje dane i musi być chroniony. Jednak nawet w przypadku szyfrowania asymetrycznego klucz prywatny musi być odpowiednio zabezpieczony w przeciwnym razie występują te same zagrożenia, jak w szyfrowaniu symetrycznym. Niestety, wiele zespołów programistycznych nie podejmuje odpowiednich środków ostrożności przy przechowywaniu kluczy prywatnych. 

Najlepszym rozwiązaniemw tym przypadku sprzętowe moduły bezpieczeństwa (ang. Hardware Security Modules), które umożliwiają odpowiednie zabezpieczenie danych organizacji oraz gwarantują odporność infrastruktury technicznej na włamania i manipulacje.

08 Słabe szyfrowanie 

Szyfrowanie zapewnia niemal 100% bezpieczeństwo, ale tylko wtedy, gdy jest wykonywane poprawnie. Siła szyfrowania zależy od algorytmu użytego do wygenerowania klucza publicznego/prywatnego. Klucz publiczny powinien być stosunkowo łatwy do obliczenia na podstawie klucza prywatnego, ale odwrotna sytuacja powinna być niemożliwa. 

Do standardów regulujących siłę kluczy szyfrowania należą m.in. RSA 2048 czy Diffie-Hellman. Niestety, wiele urządzeń IoT wykorzystuje do generowania kluczy słabe algorytmy, które nie są zgodne z powyższymi standardami. W takim przypadku złośliwym stronom znacznie łatwiej jest określić klucz prywatny, co daje im pełen dostęp do urządzenia. 

09 Ataki typu DDoS 

Wszystkie wyzwania związane z bezpieczeństwem urządzeń IoT sprawiają, że są one szczególnie podatne na ataki typu DDoS, czyli Rozproszona Odmowa Usługi (ang. Distributed Denial of Service). Ataki te mają miejsce, gdy hakerzy używają wielu urządzeń do zalewania systemu żądaniami danych w celu jego przeciążenia. Niestety urządzenia IoT są podatne na ataki typu DDoS ze względu na wiele wymienionych tutaj wyzwań związanych z ich bezpieczeństwem. 

Jak PKI może pomóc wzmocnić bezpieczeństwo IoT? 

Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa IoT i najlepsze praktyki, które pomagają zaspokoić te potrzeby, wskazują na jedyne słuszne rozwiązanie: Infrastruktura Klucza Publicznego. 

PKI to struktura zaufania składająca się ze sprzętu, oprogramowania, zasad i procedur potrzebnych do zarządzania zaufanymi certyfikatami cyfrowymi oraz do szyfrowania klucza publicznego. Pomaga w weryfikacji tożsamości cyfrowych i zabezpieczeniu danych, co spełnia wymagania bezpieczeństwa IoT w zakresie uwierzytelniania, szyfrowania i podpisywania kodu. Co ważne, jest również w pełni skalowalna, aby pomieścić miliony tożsamości różnych urządzeń. 

Nadal głodny wiedzy? Więcej na ten temat bezpieczeństwa IoT możesz przeczytać w naszym artykule: Jak wprowadzić bezpieczne urządzenia IoT na rynek?  

Jeśli masz pytania dotyczące rozwiązania PKI koniecznie napisz do nas na: connect@esysco.pl 

Porozmawiaj z nami już dziś i umów się na bezpłatne DEMO.